თარჯიმანი:

  • გთავაზობთ თარჯიმნის მომსახურებას ტელეფონით.

        გთავაზობთ თარჯიმნის თანხლებას:
  •  სასამართლოში;
  •  ციხეში;
  •  აეროპორტში;
  •  საემიგრაციო ინტერვიუზე;
  •  სამედიცინო ინტერვიუზე;
  •  ბიზნეს ინტერვიუზე;
  •  ნებისმიერ სხვა სახის ინტერვიუზე. 


qartveliemigrantiusa on facebook
ნიუ–ორკი
ლატარიის შედეგები
ქართული ტელევიზია
 ლექსიკონი
სხვადასხვა