ლია  ბარნაბიშვილი
ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი
ნიუ–ორკი
ლატარიის შედეგები
ქართული ტელევიზია

qartveliemigrantiusa on facebook
 ლექსიკონი
სხვადასხვა