"მწვანე ბარათი'' -  Green Card

  • დაგეხმარებით "მწვანე ბარათი"-ს ლატარიის გათამაშებაში ყო–
      ველი წლის ოქტომბერში;

  • ჩვენი დახმარებით ლატარიის გათამაშება შეგიძლიათ სახლიდან
      გამოუსვლელად, მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან, მათ შორის: 
      ა.შ.შ., საქართველო და სხვ.


ნიუ–ორკი
ლატარიის შედეგები
ქართული ტელევიზია

qartveliemigrantiusa on facebook
 ლექსიკონი
სხვადასხვა