ნიუ-იორკის შტატის მართვის მოწმობა (D და E კლასი
თეორიის გამოცდა

დაგეხმარებით თეორიის გამოცდაზე გასვლაში -Lerner Permit- ის მიღე–
ბაში. საჭიროა გქონდეთ შემდეგი დოკუმენტები: “Green Card” ან “Work Authorization” და “Social Security Card”, ასევე, ნებისმიერი ბანკის დებიტ ან კრედიტ პლასტიკური ბარათი.  

ცხოვრობთ სხვა შტატში და გსურთ ნიუ-იორკის შტატის მართვის მოწმობა?

დაგეხმარებით ა.შ.შ.-ს ნებისმიერ შტატში მცხოვრებ ქართველებს მიიღოთ ნიუ-იორკის შტატის მართვის მოწმობა (მისამართის დამადასტურებელი “Bill”- ის წარმოდგენა არ არის საჭირო), რომლის გადაცვლა, სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია ნებისმიერი სხვა შტატის მართვის მოწმობაზე. 

ახალი ჩამოსული ხართ საქართველოდან და არ გაქვთ ამერიკული საბუთები?

დაგეხმარებით საქართველოდან ახალჩამოსულ პირებს, ვისაც არ გაქვთ ამერიკული საბუთები (“Green Card” და “Social Security Card”), მაგრამ გაქვთ საქართველოს მოქალაქის ვადაგაუსვლელი პასპორტი, ფორმა: I-94 (თვითმფრინავში შევსებული ე.წ. "თეთრი ქაღალდი) და პასპორტში საზღვარზე ჩარტყმულ შტამპზე ა.შ.შ.-ში ყოფნის ვადა არ გაქვთ ამოწურული.ნიუ–ორკი
ლატარიის შედეგები
ქართული ტელევიზია

qartveliemigrantiusa on facebook
სხვადასხვა
 ლექსიკონი