ნოტარიუსი

  • გთავაზობთ მინდობილობის და თანხმობის ნოტარიულად დამოწ–
       მებას;

  • გთავაზობთ ნოტარიზებული დოკუმენტების დამოწმებას აპოსტი–
       ლით;

  • დაბადების ან სხვა ნებისმიერი სახის მოწმობის თარგმნას და მათ ნოტარიულად დამოწმებას; 

  • ნებისმიერი სახის ქართული და ინგლისურენოვანი ტექსტის ნო-
       ტარიულად დამოწმებულ თარგმანს; 

დოკუმენტების თარგმნა და მათი ნოტარიულად დამოწმება ჩვენს ოფისში 15 წუთშია შესაძლებელი
 - - - - - - - 
ნოტარიუსი მოგემსახურებათ ნებისმიერ დროს 24 სთ-ის გან-
    მავლობაში, ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით
  (დაგვიკავშირდით წინასწარ!)
 - - - - - - - - 
ნოტარიუსის მოსვლა შესაძლებელია თქვენს საცხოვრებელ 
    ან სამუშაო ადგილზე
 - - - - - - - - 
  ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტებით მომსახურება 
შესაძლებელია ფოსტით 


qartveliemigrantiusa on facebook
ნიუ–ორკი
ლატარიის შედეგები
ქართული ტელევიზია
 ლექსიკონი
სხვადასხვა