საემიგრაციო მომსახურება აშშ-ში. 
 
    გთავაზობთ საემიგრაციო მომსახურებას შემდეგ საკითხებში:

  •   სასტუმრო ვიზა;

  •   ვიზის ვადის გაგრძელება; 

  •  ოჯახის შემოერთება (ა.შ.შ.-ში ან საქართველოში მყოფი ოჯახის
         წევრები);

  •  ა.შ.შ.-ს მოქალაქეობის მიღება; 

  • "თეთრი ბარათი"-ს (ფორმა: I-94) აღდგენა;

  •  ა.შ.შ.-ს მოქალაქეზე დაქორწინებასთან  დაკავშირებული საბუთე–
         ბის  გაგზავნა; 

  •  საემიგრაციო ინტერვიუსთვის მომზადება; 

  •  თარჯიმნის საემიგრაციო ინტერვიუზე თანხლება. 

qartveliemigrantiusa on facebook
ნიუ–ორკი
ლატარიის შედეგები
ქართული ტელევიზია
 ლექსიკონი
სხვადასხვა