თარგმანი

  • გთავაზობთ ნებისმიერი ქართული და რუსულენოვანი დოკუმენტის 
     (დაბადების მოწმობა და სხვ.) და ნებისმიერი სახის ქართულ და ინგ–
     ლისურენოვანი ტექსტის  ნოტარიულად დამოწმებულ თარგმანს; 

  • გთავაზობთ ინგლისურენოვანი დოკუმენტების ქართულ ენაზე ნა–
      თარგმნის ნოტარიულად და აპოსტილით დამოწმებას; 

 დოკუმენტების თარგმნა ჩვენს ოფისში 15 წუთშია შესაძლებელი. 
დაგვიკავშირდით წინასწარ!  
                                                                - - - - - 
     მომსახურება შესაძლებელია ამერიკის ყველა შტატში ფოსტით 
                                                     - - - - - - - - - - - - 
მომსახურება შესაძლებელია საქართველოშიც!
                                                          - - - - - - - - - - 
      გთავაზობთ თქვენთვის სასურველი დოკუმენტების 
       საქართველოში, სახლში მიტანას! 
qartveliemigrantiusa on facebook
ნიუ–ორკი
ლატარიის შედეგები
ქართული ტელევიზია
 ლექსიკონი
სხვადასხვა